آگهی سگ هاسکی واکسینه شده

سگ هاسکی واکسینه شده

1399-12-27

سگ هاسکی واکسینه شده 7 ماهه و بدون کوچکترین بیماری با جنس ماده و مناسب برای نگهبانی به علت کمبود جا با قیمت مناسب 700/000 هزار به فروش می رسد .

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی