آگهی آموزش پرورش اسب و سوارکاری ورزش پانسیون فروش

آموزش پرورش اسب و سوارکاری ورزش پانسیون فروش

1400-06-08

آموزش پرورش اسب و سوارکاری ورزش پانسیون فروش خدمات اسب و سوارکاری مرکز علوم و فنون آتی نگر کارگاه های آموزشی پرورش اسب و سوارکاری: کارگاه آموزشی نعلبندی طبی مقدماتی و پیشرفته مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی اسب سونو گرافی و تشخیص آبستنی اسب کارگاه آموزشی اصول تغذیه و خوراک دهی اسب کارگاه آموزشی جیره نویسی در تغذیه اسب دامپزشکی قانونی و تکنیک های برداشت نمونه در اسب آشنایی با مراحل ژنوتایپینگ و صدور شناسنامه و تبار نامه کارگاه شناخت،طراحی،تعمیر و تولید زین،یراق و لوازم سوارکاری دوره مدیریت باشگاههای سوارکاری کارگاه آموزشی تشخیص و درمان لنگش دراسب کارگاه آموزشی کمک های اولیه دامپزشکی دراسب مهندسی هزینه در کسب و کار ورزشی جهت شرکت در دوره ها عنوان دوره را ارسال بفرمایید خدمات سوارکاری آموزش سوارکاری در تمامی رده های سنی پانسیون اسب ترین و آموزش اسب کورسی و پرشی خرید و فروش اسب در تمامی نژادها نعل بندی و رفع مشکلات سم

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی