آگهی سگ شیتزو کراس خوشکل و بامزه

سگ شیتزو کراس خوشکل و بامزه

1400-06-13

۵ماهه هست اینقدر خوشکل نگو بازیگوش و خیلی خیلی اروم و بی صدا ۵ ماهه هست شناسنامه داره وسایل هم داره جا دستشویشم بلده نر هست قیمت ۵ میلیون تخفیف هم داده میشود حتما

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی