آگهی خروس گلین ۹ماهه

خروس گلین ۹ماهه

1400-07-02

سلام ۱۰تا خروس گلین ۹ماهه چهل تاج وتاج اره ای ریشو بسیارزیبا پرخال واکسن خورده سالم وسلامت مست مست آماده برای نسل کشی هر عدد ۲۰۰تومان مقطوع است فقط تماس بگیرین لطفا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی