آگهی خروس گلین عشایری

خروس گلین عشایری

1400-07-03

با سلام چن تا خروس گلین لری محلی عشایری زیر مرغی صحیح و سالم بدون پر خراب، مناسب نسل کشی، نگهداری، اصل همه 7 ماهه ، ارسال ام دارم ،معاوضه با مرغ خوب ،غاز یا اردک دارم قیمت ۲۳۰،ریشو ۲۷۰ یاعلی.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی