آگهی علوفه ذرت بسته بندی شد بسته های ۳۵ کیلویی

علوفه ذرت بسته بندی شد بسته های ۳۵ کیلویی

1400-07-07

سلام خدمت دامداران عزیز ذرت علوفه ای دارم بسته بندی شد بسته ها ۳۵ کیلوی سالم و بهداشتی ب رای دام سبک و سنگین من خودم هم میش داشتی دارم هم بره پروار از همین علوفه میدم خرج هر رس روز شب ۴هزار تومان علوفه پای چاله انبارهر کیلو ۲هزار تومان خواستیدم سوارش بدید براتان بفرستم کرایه ماشین با خودتون از هم نزر ارزان تر خالی بریز میخورند با اب چاه عمیق یا حق

مشهد رسالت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی