آگهی سرلاکی عروس مرغ عشق

سرلاکی عروس مرغ عشق

1400-07-12

سلام عروس سرلاکی سفید زغفرانی ۵۳۰ گل باقالی ۴۰۰.ابلغ دارچین. ۳۸۰ دانخور دارن میشن نرم خور شودن جفت مرغ عشق سفید چشم شرابی با نر اسپانگل باقفس همه ۴۰۰ فنج جفت نرماده ۱۰۰ مرغ عشق اسپانگل دانی ۱۰۰ سرلاکی بی پر دم عروس گل باقالی ۳۳۰۰ طوسی دانخور۵۰۰ آهویی500

رشت
اطلاعات تماس

30**0905516

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی