آگهی غذا ماهی گوشتخوار

غذا ماهی گوشتخوار

1400-07-14

با سلام تعدادی غذا ماهی گوشتخوار مخصوص انواع سیچلایدها شامل: یک کیلوگرم بیومار غذا ماهی مالزیا میکس غذا رنگ و اسپرولینا صد در صد پر غذا ماهی فوق العاده با کیفیت هیکاری ژاپن بیش از ۵۰ درصد غذا رنگ فوق العاده با کیفیت دست ساز تقریبا ۷۰ درصد قوطی موجود غذا مارک انرژی بسیار با کیفیت تقریبا ۵۰ درصد قوطی ... تمامی غذا ها تاریخ دار میباشد. قیمت بسیار مناسب و مقطوع

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی