آگهی مرغ و خروس لاری اصیل

مرغ و خروس لاری اصیل

1400-07-14

خروس ریش = ۳۵۰ عکس دوم مرغ لاری افغان ۶ دانگ = ۵۰۰ عکس سوم = ۳۰۰ معاوضه با غاز و اردک مسکویی تخفیف جزئی پای معامله نه پشت تلفن واسه سرگرمی و کنجکاوی وقت مارو نگیرید لطفا آدرس : رشت ، جاده لاکان

رشت
اطلاعات تماس

49**0939610

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی