آگهی گاو‌ دورگ‌ همراه گوساله‌ سمینتال

گاو‌ دورگ‌ همراه گوساله‌ سمینتال

1400-07-14

سلام،گاو دورگ جوان‌ اولین گوساله سمینتال ماده پنج‌ماه‌ نیم سن‌ گوساله ، سن‌گاو دوسال‌ نیم روزی ۱۴‌ کیلو‌ شیر تو دو نوبت میداد‌ بخاطر نداشتن وقت برای رسیدگی و دوشیدن شیر غذای گاو کم کردم روزی یکبار‌فقط‌شب میدوشم ۸کیلو شیر میده علت فروختن فقط نداشتن‌ وقت

رشت
اطلاعات تماس

66**0938686

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی