آگهی خوکچه هندی

خوکچه هندی

1400-07-14

خوکچه سر سیاه ماده و آن یکی نر است نر : 100 ماده : 150 هر دو 1 ماهه ، هر دو مو بلند پرویی شیطون و شکمو و باهوش

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی