آگهی حلزون غول پیکر آفریقایی حیوان خانگی

حلزون غول پیکر آفریقایی حیوان خانگی

1400-07-14

حلزون نژاد خالص آچاتینا تایگر اصلی . تایگر . کم یاب به اندازه حدود یک خرگوش میشود . حیوان خانگی بی درد سر و بی آزار جهت پرورش و درآمد زایی و موارد آرایشی بسیار زیبا و با عمر ۱۰ ساله برلی پاک سازی و زیبایی پوست توسط آرایشگرها خریده میشود . از سایز دو بند تا پیش مولد و مولد موجود است .

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی