آگهی کاه بیدیه سلمه و سکنگور و خار شتری

کاه بیدیه سلمه و سکنگور و خار شتری

1400-07-14

با سلام ۱/۵ تا ۲ تن کاه سلمه و سکنگور و خار مخلوط کوبیده شده تمیز نرم داخل کیسه کیلویی ۵۰۰۰ تومان . یاعلی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی