آگهی خرگوش لوپ سفید چشم شرابی

خرگوش لوپ سفید چشم شرابی

1400-07-15

خرگوش لوپ سفید دو ماهه ماده چشم شرابی واکسن خورده به دلیل نداشتن جا و شروع مدارس قصد فروش دارم خودم ۲۰۰خریدم ولی میدونم باید باضرر بفروشم خودتون منصفانه یه قیمت بگید و بیایید ببرید

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی