آگهی عروس هلندی مولد روی تخم

عروس هلندی مولد روی تخم

1400-07-15

عروس هلندی مولد روی تخم ماده لوتینو چشم شرابی بلند وکشیده کینگ سایز وسینه پر. نر سینامون سخنگو بسیار عالی تو پر وکشیده و بلند ویه دست. هر دو جوجه دوست و جوجه بزرگ کن. فیلم جفتگیری هم موجوده. دوستان اینا جفت مولد واقعی هستن. ساده ترین راه برای درآمد زایی در منزل.

تهران
اطلاعات تماس

00**0930206

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی