آگهی خدمات دامپزشکی توسط دکتر دامپزشک

خدمات دامپزشکی توسط دکتر دامپزشک

1400-07-15

کلیه خدمات دامپزشکی شامل واکسیناسیون و صدور شناسنامه عقیم سازی و جراحی انگل تراپی ادامه روند درمانی و سرم تراپی مشاوره و ویزیت قبل از خرید تغذیه و مشاوره و جیره نویسی پانسیون و آموزش مقدماتی و پیشرفته ( سگهای گارد و نگهبان و مقدماتی) توسط مربی انجام کیت پاروا و دیستمپر و ازمایش خون در محل ویزیت پرنده های زینتی سیدر گذاری در گوسفند و واکسیناسیون دام ‌برای جلوگیری از استرس به حیوان و شرایط کرونا برخی از خدمات در محل انجام میشود

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی