آگهی جوجه عروس هلندی مرواریدی

جوجه عروس هلندی مرواریدی

1400-07-15

سه عدد عروس هلندی مرواریدی دو ماهه دونخور کامل تغذیه شده توسط پدر و مادر درشت و کشیده بهترین زمان برای آموزش و سخنگو کردن بهترین نژاد برای جفت زدن و جوجه کشی هر کدوم 1.150 تخفیف جزیی پای معامله معاوضه ندارم سوال نکنید

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی