آگهی جوجه عروس هلندی مرواریدی

جوجه عروس هلندی مرواریدی

1400-07-15

سه عدد عروس هلندی مرواریدی دو ماهه دونخور کامل تغذیه شده توسط پدر و مادر درشت و کشیده بهترین زمان برای آموزش و سخنگو کردن بهترین نژاد برای جفت زدن و جوجه کشی هر کدوم 1.150 تخفیف جزیی پای معامله معاوضه ندارم سوال نکنید

کرج
اطلاعات تماس

79**0919879

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی