آگهی حلزون های مولد

حلزون های مولد

1400-07-16

تعداد ۴ حلزون آلبینو مولد هر کدام به قیمت ۲۵۰ هزار تومن. اندازه ی لاک این‌ حلزون ها هر کدام به اندازه ی یک کف دست میباشد. این حلزون ها تخم ریزی کردند و حدود ۱۰۰۰ حلزون کوچک یا بیشتر به اندازه ی عدس متولد شده که یکجا به فروش میرسد و قیمت همه ی حلزون های نوزاد ۳۰۰ تومن می باشد.

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی