آگهی فنچ نر و ماده

فنچ نر و ماده

1400-08-01

تعدادی فنچ نر و ماده درشت (از زبرا معمولی درشت تره) با جوجه وتخم از جوجه کشی های خودمه با بهترین تغذیه و ویتامین معاوضه دارم با کلنی زنبور با ملکه کارنیکا (در تهران)

تهران
اطلاعات تماس

23**0912276

varamin@gmai**M.jafar

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی