آگهی اسب گمشده

اسب گمشده

1400-08-23

یک راس اسب مادیان به همراه کره ۶ ماهه نریان گم شده و رد پای آنها در روستای بختیار واقع در شهر هشتگرد دیده شده از ایبنده یا کسی که آنها را دیده تقاضا می‌شود با شماره درج شده تماس بگیرد. برای یابنده مژده‌گانی نیز در نظر گرفته شده است.

کرج
اطلاعات تماس

00**0912667

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی