آگهی فروش سی و هفت راس گوسفند

فروش سی و هفت راس گوسفند

1400-09-18

باسلام تعداد سی و هفت راس گوسفند از قبیل بز محلی،کره محلی،چبش محلی،بزکردی،چبش کردی،بزپاکستانی،کره نر و مایه پاکستانی،میش محلی،بره محلی باقیمت مناسب ب فروش میرسد

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی