آگهی فروش سی و هفت راس گوسفند زاییده و آبستن

فروش سی و هفت راس گوسفند زاییده و آبستن

1400-09-18

فروش سی و هفت راس گوسفند بز محلی،چبش محلی،کره محلی،بزپاکستانی،کره نر و مایه پاکستانی،بز کردی،چبش کردی،میش محلی،بره محلی ک میشینه ها و بزینه ها تعدادیشون زاییدن الباقیم آبستن هستن باخریدار واقعی کنار میام نقد و چکی

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی