آگهی چغندر و شلغم دامی بدون خاک و برگ

چغندر و شلغم دامی بدون خاک و برگ

1400-10-09

چغندر دامی ۱۴۵۰ تومن شلغم دامی ۱۲۵۰ تومن بارگیری با خودمون تسویه رو باسکول

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی