آگهی چغندر و شلغم مخصوص گاو گوسفند و شتر مرغ

چغندر و شلغم مخصوص گاو گوسفند و شتر مرغ

1400-10-30

چغندر مخصوص پرواری کردن دام شلغم مخصوص شیر دهی زیاد دام و جلوگیری از سرما خوردگی دام چغندربدون برگ کیلویی ۱۴۵۰/ چغندر با برگش ۱۳۵۰ شلغم بدون برگ کیلویی ۱۲۵۰ /شلغم بابرگش ۱۱۵۰ با آب چاه آبیاری شده

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی