آگهی قوچ و میش داشتی لری اصلاح نژاد شده

قوچ و میش داشتی لری اصلاح نژاد شده

1401-02-18

میش درشت دوقلوزای ۷۰ کیلویی ۴ ساله و بره قوچ داشتی یک ساله

شهرکرد
اطلاعات تماس

46**0913181

58**0913181

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی