آگهی خرگوشای بازیگوش

خرگوشای بازیگوش

1401-03-28

۷تا بچه خرگوش بازیگوش الان دوماه و هفتده روزشونه سالم و بازیگوشن میخوام خوب ازشون مراقب بشه اونی که کنار بچه هاست واونی که جای تاریکه هر دوشون ماده ان و بالغ و آخریه خرگوش نر بالغ چشمش دو رنگست همشون دونه ای۱۲۰

مشهد
اطلاعات تماس

25**0939417

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی