آگهی اسب سفید

اسب سفید

1399-06-12

اسب سواری که برای تعزیه و کاروان هم خوبه به سن هشت سال و قد 5 و نیم با هیکل توپر، حتی میکروچیپ هم بهش وصل شده را به قیمت 23 میلیون می فروشم و با اسب خوب هم معاوضه می کنم.

خمینی شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی