آگهی قناری رسمی

قناری رسمی

1399-06-09

دو عدد جوجه قناری هشت ماهه که هر دوشون نر هستند و کاملا سالم هستند به قیمت دانه ای 350 و یکجا 650 هزار تومان می فروشم.

رباط کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی