آگهی خروس پولند

خروس پولند

1399-06-12

یک عدد نیمچه خروس خوشگل چهار ماهه نژاد پولند دارم که با بهترین دانه پارس و مکمل تغذیه شده و به قیمت 150 هزار تومان می فروشم.

خمینی شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی