آگهی مرغ و خروس

مرغ و خروس

1399-06-14

یک عدد خروس سرحال که آواز می خونه به همراه دو عدد مرغ که وسط های پاییز تازه شروع به تخم گذاشتن می کنند به قیمت یکجا 120 هزار تومان می فروشم.

اسلام شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی