آگهی 15 راس میش

15 راس میش

1399-06-15

۱۵راس گوسفند ماده همگی یکساله و سالم و خوش خوراک به قمیت مناسب جفتی 3 میلیون و 200 هزار تومان می فروشم.

اندیمشک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی