آگهی 20 راس گوساله سمینتال

20 راس گوساله سمینتال

1399-06-15

تقریبا 20 راس گوساله درجه یک از نژاد عالی سمینتال که همگی از بندر ترکمن آوردم و با بهترین جیره غذایی تغذیه کردم به قیمت کیلویی 35 هزار تومان می فروشم.

اندیمشک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی