آگهی بز نژاد کاموری

بز نژاد کاموری

1399-06-16

یک راس بز آبستن درجه یک که از نژاد پاکستانی کامورایی است به قیمت 850 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی