آگهی جوجه خروس و مرغ لاری

جوجه خروس و مرغ لاری

1399-06-16

2 عدد جوجه چهار ماهه نژاد لاری که بهترین نژاد نس گیری هستند به قیمت مقطوع می فروشم. جوجه خروس 150 و جوجه مرغ را 130 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی