آگهی 2 راس قوچ

2 راس قوچ

1399-06-17

2 راس قوچ درجه یک، سالم که یکی شون 150 کیلوگرم وزن داره و یکی دیگه 100 کیلوگرم وزن داره به صورت یکجا 10 میلیون و 500 هزار تومان می فروشم.

تربت جام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی