آگهی گاو شیری نژاد هلشتاین

گاو شیری نژاد هلشتاین

1399-06-17

یک راس گاو هلشتاین درجه یک به همراه گوساله به صورت یکجا 23 میلیون تومان می فروشم.

تربت جام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی