آگهی گاو رسمی

گاو رسمی

1399-06-18

یک راس گاو درجه یک، سالم و بدون مریضی نژاد رسمی که مستقیم از گاوداری خواهید خرید به قیمت کیلویی 35 هزار تومان می فروشم.

چهار دانگه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی