آگهی بره نر

بره نر

1399-06-23

یک راس بره قوچ سالم، سرحال به وزن 35 کیلوگرم به قیمت 1 میلیون و 900 هزار تومان می فروشم.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی