آگهی خروس جاپنیز

خروس جاپنیز

1399-06-25

2 عدد خروس زینتی 5 ماهه، خوشگل از نژآد جاپنیز به قیمت 170 هزار تومان و خروس کوکو به قیمت 210 هزار تومان می فروشم

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی