آگهی قوچ پرشی

قوچ پرشی

1399-06-25

یک راس قوچ درشت هیکل، سالم به وزن 100 کیلوگرم که کاملا گوشتی است به قیمت پنج میلیون تومان می فروشم.

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی