آگهی گاو شیری

گاو شیری

1399-06-31

سه راس گاو شیری، خوش خوراک به همراه یک راس گاو یکساله خوب به قیمت توافقی می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی