آگهی مرغ سلطان و کوشین

مرغ سلطان و کوشین

1399-06-31

یک عدد مرغ خوب و عالی نژاد سلطان و یک عدد مرغ خوش خوراک نژاد کوشین به قیمت یکجا ۱۶۰٫۰۰۰ تومان می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی