آگهی مرغ زینتی

مرغ زینتی

1399-07-01

یک عدد مرغ زینتی به شرط سلامت کاملا قبراق به قمیت 140 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی