آگهی بز جوان

بز جوان

1399-07-01

یک راس بز خوش هیکل، سرحال که تا الان یک بار زاییده و سه ماهه آبستن است به قیمت 1 میلیون و 800 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی