آگهی بز پاکستانی

بز پاکستانی

1399-07-01

یک راس بز ماده، خوش خوراک نژاد پاکستانی که دو ماهه برخورده به قیمت 1 میلیون و 600 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی