آگهی قوچ بختیاری

قوچ بختیاری

1399-07-01

یک راس قوچ خوش فرم و هیکل دو ساله نژاد بختیاری باب جفت گیری به قیمت 4 میلیون و 200 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی