آگهی گاو و گوساله محلی

گاو و گوساله محلی

1399-07-01

دو راس گاو خوش خوراک و سرحال نژاد محلی با گوساله به شرط سلامت ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی