آگهی 40 راس بره نر و ماده و 7 راس میش

40 راس بره نر و ماده و 7 راس میش

1399-07-06

40 راس بره پرواری و خوش خوراک که 20 راس بره نر و بیست راس بره ماده است و هفت راس دیگه میش آبستن هستند که تا یک ماده دیگه زایمان دارند بره ها را جفتی 2 میلیون و 700 و میش ها جفتی 4 میلیون و 200 هزارتومان می فروشم.

اندیمشک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی