آگهی میش شیشک نژاد مغانی

میش شیشک نژاد مغانی

1399-07-06

140 راس میش جوان و شیشک همگی سالم و سرحال نژاد مغانی به قیمت جفتی 5 میلیون تومان می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی